Штампа

ОДРЖАН УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

on .

Одржан угледни час из ликовне културе у уторак 14. 03. у одељењу IV-1. Час су одржале учитељице из издвојеног одељења Звиздар, Горица Радојчић и Вања Трефалт. Део атмосфере са часа и креативност ученика можете погледати у наставку текста.

Тема часа била је систематизација сликарских техника. Групним обликом рада и ротацијом група остварен је циљ часа - сваки ученик је испробао могућности сликарских техника акварел, темпера, пастел и колаж. Поред групног облика рада, на часу је био заступљен и рад у пару, као и вршњачко подучавање. Судећи по атмосфери која је владала и креативности коју су деца исказала кроз своје радове може се закључити да пажљиво испланиран и добро организован час увек доводи до жељеног резултата, а то је оствареност циљева часа и задовољни и мотивисани ученици.

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.