Штампа

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ

on .

Упутство за наставнике за прво тромесечје:

1.     Уредити планиране часове за предмет(е) по календару образовно васпитног рада за школску 2018/2019. годину!

(Изабрати одељење, предмет па на Управљање – управљање предметом – за цело одељење и/или групе, ако се предмет изводи по групама – сачувати);

2.     Закључити опомене (1) за тромесечје – односно први класификациони период:

(Именик – ученик – закључи оцену – изабрати оцену – одабрати први класификациони период – сачувај);

3.     Сваки ученик мора имати оцену за тромесечје;

4.     Проверити да ли су за сваку недељу уписани одржани/неодржани часови – за часове који нису одржани односно када је наставник био одсутан додати: (неодржан час – предмет – датум – редни број часа и белешка) пратити распоред часова;

5.     Похвалити ученике

Срдачан поздрав

 

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.