Штампа

Писана провера за млађе разреде шк.2019-2020

on .

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА – прво полугодиште школске 2019/20. године

ПРВИ РАЗРЕД

 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:плава боја – тест и контролни задатак

црвена боја – писмени задатак

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:плава боја – тест и контролни задатак, црвена боја – писмени задатак

 

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА – друго полугодиште школске 2019/20. године

ПРВИ РАЗРЕД

 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

 

 

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

 

 

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

СВЕТ ОКО НАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:плава боја – тест и контролни задатак

црвена боја – писмени задатак

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

 

 

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

 

 

I

 

II

III

IV

I

II

III

IV

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

 

 

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.