Штампа

Писана провера за старије разреде шк.2019-2020

on .

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА – прво полугодиште школске 2019/20. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(пета година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(прва година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Техника и технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:плава боја – тест и контролни задатак, црвена боја – писмени задатак

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(шеста година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(друга година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(седма година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(трећа година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

Ред. број

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

V

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(осма година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(четврта година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА – друго полугодиште школске 2019/20. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(пета година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(прва година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.

 

Енг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Техника и технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:плава боја – тест и контролни задатак

црвена боја – писмени задатак

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

 

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(шеста година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.

 

 

 

Фр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(друга година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(седма година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(трећа година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

Ред. број

ПРЕДМЕТ

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

седмице

седмице

седмице

седмице

седмице

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

 

1.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(осма година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

СТРАНИ ЈЕЗИК

(четврта година учења)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Техничко и информ. образовање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Информатика и рачунарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.