Штампа

Педагошки колегијум

on .

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  у школској 2014/15. години су:

 

Ред. број

Име и презиме наставника

 Члан Педагошког колегијума

1.

Баратовић Живана

директор школе

2.

Марковић Милојко

помоћник директора

3.

Богићевић Данојла

помоћник директора

4.

Симић Љиљана

стручни сарадник – психолог

5.

Поповић Љиљана

стручни сарадник – дефектолог

6.

Близањац Верица

руководилац стручног већа за разредну наставу

7.

Петровић Милица

координатор за рад издвојених одељења

8.

Мијатовић Веран

руководилац стручног већа за српски језик

9.

Андрић Невена

руководилац стручног већа за стране језике

10.

Лукић-Цонић Зорица

руководилац стручног већа за историју и географију

11.

Гаћиновић Гордана

руководилац стручног већа за математику

12.

Митровић Сања

руководилац стручног већа за биологију, физику и хемију

13.

Игњатовић Љиљана

руководилац стручног већа за тех. образовање и информатику

14.

Церовић Владимир

руководилац стручног већа за ликовну и музичку културу

15.

Петровић Дејан

руководиац стручног већа за физичко васпитање

16.

Симић Славица

руководилац стручног актива  за развој школског програма 

17.

Лучић Мирјана

руководилац стручног актива за школско развојно планирање

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.