Штампа

ТИМСС истраживање у ОШ "Милан Муњас" Уб

on .

   14.5.2015. је одржано ТИМСС истраживање у ОШ "Милан Муњас" у Убу. Trends in International Mathematics and Science Study јесте међунардодно проучавање образовних постигнућа у математици и природним наукама ученика 4. и 8. разреда.
Србија 4. пут учествује у истраживању, а други пут се испитују ученици четвртог разреда. Главни циљ ТИМСС истраживања јесте међусбно поређење образовних система различитих земаља.
http://www.iea.nl/timss_2015.html   У тестирању су учествовали ученици одељења 4-4. Тест се састоја из два дела: прво су решавали задатке из математике, а затим из природних наука. Сваки део теста је био временски ограничен тако што су ученици имали 36 минута да реше 22 задатка из математике, односно 36 минута да одговоре на 23 питања из области природних наука. Поред ученика, у истраживању су учествовали директорка школе- Живана Баратовић, психолог- Љиљана Симић, учитељица одељења 4-4 -Биљана Стојковић и координатор истраживања- Наталија Ивановић.

 

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.