Штампа

ЗНАЧАЈ СЕМИНАРА О ДИФЕРЕНЦИРАНОЈ НАСТАВИ

on .

   У просторијама ОШ „Милан Муњас“, у петак 13. новембра, одржан је акредитован семинар Министарства просвете, под називом „Диференцирана настава“. Аутори семинара и предавачи били су Милева Мојић, дипл. педагог и директор „Прве основне школе“ у Ваљеву и Милена Петровић, професор српског језика и књижевности у Ваљевскоj гимназији. Семинару је присуствовало 25 учитеља и пет наставника.

   Циљ семинара је развијање свести о значају диференциране наставе, планирању интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду, засноване на поштовању различитости и индивидуалности, подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу.

   - Овај семинар тиче се усавршавања наставничких компетенција, у домену диференцијације наставе, што сматрамо веома значајним и за наставнике и за ученике. Крајем новембра, бићемо домаћини још једног семинара, везаног за тимски рад. У нашој школи, протеклих година, потпуно се променио наставнички кадар, дошло је до велике смене генерација, па је младим колегама потребан овакав вид обуке. Имаће прилику да науче нешто о чему до сада нису чули на својим факултетима или су чули нешто мало и да своје искуство усаврше – рекла је Живана Баратовић, директор ОШ „Милан Муњас“.

  Предавач Милева Мојић истакла је да младе учитељице, наставнице као и старије колеге имају обавезе да се стално стручно усавршавају, што је могуће једино путем семинара који су акредитовани од стране Завода за унапређење, образовање и васпитање, а њихов семинар је акредитован и њиме се добија осам сати стручног усавршавања.

- Сама тема семинара врло је интересантна и односи се на диференцирану наставу. То представља један социјални облик наставе који води рачуна о сваком детету, прилагођавање одређених задатака способностима сваког ученика и прилагођавање тежине задатака према способностима ученика – рекла је Милева Мојић                                                                                      

                  

                                                                                            Дуња Капларевић, наставник

Визија школе

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.

Наша мисија

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.