Основна школа „Милан Муњас“ Уб

Основна школа
„Милан Муњас“ Уб

Основна школа „Милан Муњас“ Уб налази се у Убу, улица Вука Караџића број 25. То је једина основна школа у самој вароши Уб , тако да је прича о нашој школи, у ствари прича и о самом месту. Налази се у самом центру, у окружењу важних друштвених и културних установа као и спортско-рекреативних терена.

Основана је 1820. године и тиме представља једну од најстаријих школа у Колубарском округу. Најранији спомен убске школе дао је Јоаким Вујић у запису о Убу, од 21. октобра 1826. године, објављеном у делу Путешествије по Сербији. У њему он истиче да у близини убске цркве „прилично снабдевена јест и школа са 15 ученика и једним учитељем“. Први учитељ у школи био је Георгије Јовановић.

Osnovna škola Milan Munjas Ub
Osnovna škola Milan Munjas Ub

Данас, школске 2013/14. године, школа има 1358 ученика, распоређених у 64 одељења, од којих је 40 у млађим и 24 одељења у старијим разредима. Овом приликом, важно је истаћи да, на почетку ове школске године, имамо 25 ученика више него на крају претходне и једно дељење више. Наиме, у првом разреду у матичној школи имамо 5 одељења првака, а до сада, у неколико генерација их је било 4.

На реализацији планираних задатака током ове школске године, ангажована су 133 запослена, од чега је 91 наставник. У овом моменту, по броју ученика, наша школа је и највећа у Колубарском управном округу.

Особеност наше школе је што се настава не одвија само на једном месту, већ у матичној школи, у самом месту Уб, и у 14 издвојених одељења - 14 четвороразедних школа у селима наше општине: Совљак, Црвена Јабука, Јошева, Лончаник, Стубленица, Паљуви, Мургаш, Руклада, Врховине, Гвозденовићу, Тврдојевац, Звиздару, Новацима и Трлић.

Иако смо ослоњени на дугу традицију на коју смо поносни, трудимо се и да идемо у корак са временом у погледу опремљености школе, стручног усавршавања наставника, развијања сарадничких односа између ученика, наставника и родитеља као партнера у образовном процесу.

Поред обавезних предмета, ученици наше школе имају прилику да уче два од понуђена три страна језика: енглески, француски или руски језик. Такође, као изборни предмет у старијим разредима уче информатику и рачунарство.

Ученици су носиоци изузетно богатог културног и јавног живот школе, кроз секције и ваннаставне активности. Нема школске приредбе, и скоро да нема манифестације организоване на нивоу града, на којој не учествују ученици који похађају драмску или рецитаторску секцију, или музицирају у хору и оркестру. Све то марљиво бележе ученици окупљени око новинарске секције.

Osnovna škola Milan Munjas Ub
Osnovna škola Milan Munjas Ub

Имамо и значајно искуство у погледу учешћа у различитим пројектима. Овом приликом поменућемо само неке које сматрамо најважнијим: „ Опремање матичних основних школа“ чији донатор је био International Relief and Development, „Развој школства у Републици Србији – развојно планирање“ Министарство просвете РС „Имам право да живим здраво“ чији донатор је било Министарство просвете, „Дигитална школа“ чији донатор је било Министраство просвете и Телеком Србије, пројекат „Образовање за све“ Министарства просвете Републике Србије, „Образвовна икнлузија Рома“, пројекат који је рађен у оквиру ДИЛС програма и пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина са школама на територији општине Модрича, „Мултимедији у школама-наша веза са светом“, чији носилац за оштину Убу и функционални водећи партнер читавог пројекат је била управо наша школа.

Ученици наше школе учествују на скоро свим такмичењима које организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручна друштва за поједине предмете и на њима постижу запажене резултате.

Претходна школска година је била, свакако, најуспешнија у дугој историји наше школе – на такмичењима из наставних предмета, посматрано од општинског нивоа, учествовала су 202 ученика ове школе, а 8 ученика се пласирало на републичка такмичења од чега се троје ученика пласирало од првог до трећег места на републичким такмичењима.
Ученици наше школе постижу запажене резултате и на завршним испитима у осмом разреду и у високом проценту уписују жељене средње школе.

Управо на основу резултата које су ученици постигли на завршним испитима у јуну 2011. године, Завод за унапређивање образовања и васпитања, сврстао је нашу школу међу педесет такозваних „добрих школа“ у Србији.

Школа има одличну сарадњу како са институцијама у локалној заједници - локална самоуправа, остале школе, Црква, Дом здравља, Полиција, Црвени крст, Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, друге институције и појединци, државне и приватне фирме са територије наше општине, друштва и удружења, локални медији, тако и са институцијама система као што су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа Ваљево.

Osnovna škola Milan Munjas Ub
Osnovna škola Milan Munjas Ub

У будућности ћемо наставити да радимо како на побољшању просторних и метеријално-техничких услова рада, тако и на стручном усавршавању наставника, подизању квалитета наставе и њеној модернизацији применом савремених, мултимедијалних средстава, повећању броја ваннаставних активности које можемо да понудимо ученицима; наставићемо да промовишемо примере добре наставне праксе, значајна постигнућа ученика; проширићемо спектар активности које школа нуди ученицима и на тај начин промовисати и саму школу.

Градимо модерну и ефикасну школу по мери детета која припрема за живот. У школи сви учимо, сарађујемо и делимо одговорност за успех и постигнућа наших ученика.

Желимо да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава квалитетна, активности у школи задовољавају потребе ученика, прилагођене су захтевима модерног доба и уважавају потребе локалне заједнице.