Основна школа „Милан Муњас“ Уб

Бесплатни уџбеници 2022/23 - родитељу

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

РОДИТЕЉУ/ДРУГОМ ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ УЧЕНИКА
Поштовани/-а,
Обавештавамо Вас да Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира
да, на основу Одлуке Владе Републике Србије oбезбеди бесплатне уџбенике и друга
наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе
изабрале да користе у настави током школске 2022/23. године.
 КО ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ?
- ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне
помоћи);
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и
васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП-3);
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад
остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни
прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
- ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему
образовања и васпитања;
- ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни
прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском
знаковном језику.
 КОЈА ДОКУМЕНТА ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ?
- за ученике из социјално-материјално угрожених породица, примаоце социјалне
помоћи, треба доставити копију решења којим се утврђује право на остваривање
социјалне новчане помоћи;
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете, које је у систему
школовања (средња школа, факултет) треба доставити потврду образовно-васпитне
установе о својству ученика, односно студента за свако дете у породици;
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и ученици су
наше школе, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима,
али је обавеза родитеља/другог законског заступника да дође у школу и код
задужених лица пријави да његово дете/ученик остварује право на бесплатне
уџбенике;
- за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање
стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер
школа поседује податке о наведеним ученицима.
 КОМЕ ТРЕБА ДАТИ ПРИБАВЉЕНА ДОКУМЕНТА И У КОМ РОКУ?
Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је
закључно са средом, 23. мартом 2022. године, стручним сарадницима Јасмини Јагодић
и Мирјани Тешић доставити тражену документацију за архиву школе.

 НАПОМЕНА:
- Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног
критеријума.
- Ако се ученик школује по индивидуалном образовном плану (ИОП-1, ИОП-2 и
ИОП-3), уџбенике добија по том основу.
Молимо Вас да поштујете предвиђени рок (23. март), јер на тај начин омогућавате
нама да на време извршимо своје обавезе, а наши ученици да остваре право на
бесплатне уџбенике. Напомињемо да пријављивање након назначеног рока није
могуће.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Живана Ранисављевић
_________________