Основна школа „Милан Муњас“ Уб

УПИС ПРВАКА - огласна табла

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ

ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ДА ЋЕ У ВРЕМЕНУ ОД 15. ДО 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ ВРШИТИ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА

УПИС ДЕЦЕ

У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 

1.   УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 2015. ГОДИНЕ И ДЕЦУ КОЈА СУ РОЂЕНА ДО 29. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ.

 

2.   РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ РОЂЕНЕ ОД 1. МАРТА ДО 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ, УКОЛИКО ЖЕЛЕ ДА ЊИХОВА ДЕЦА ПОЂУ У ПРВИ РАЗРЕД, МОГУ ДА ИХ ПРИЈАВЕ У ШКОЛУ ЗА ПРОВЕРУ СПРЕМНОСТИ ЗА ПОЛАЗАК. УПИС ЗА ОВУ ДЕЦУ НИЈЕ ОБАВЕЗАН.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ СЕ ВРШИ У ОШ „МИЛАН МУЊАС“ У УБУ ОД 15. ДО 31. МАРТА, РАДНИМ ДАНИМА ОД 8,00 ДО 13,00 ЧАСОВА, У АМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ, НА ОСНОВУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА.

 

УКОЛИКО РОДИТЕЉИ НЕ МОГУ ДА ПРИЛОЖЕ ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ, НИЈЕ ПОТРЕБНО ДА ВАДЕ НОВИ ИЗВОД. ШКОЛА ЋЕ НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТ ПРИБАВИТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

ОШ „МИЛАН МУЊАС“ УБ